Hung táng và cát táng

hung táng cát táng

để giải thích hung táng và cát táng ,và tục lệ bốc mộ cho mọi thành viên hiểu ,lần sau đỡ phải giải thích nhiều ,vì mỗi người một lần giải thích rất mất thời gian .vậy hung táng là gì ?tại sao gọi là hung táng .cái này nhiều thầy họ không biết mà giải thích ,hoặc có biết họ cũng không muốn giải thích , vậy sao gọi là hung táng .con người sinh bất kể ,tử bất kỳ .vì vậy khi lâm chung ,chả có mấy ai có đủ thời gian chọn đất chọn hướng tốt ,mà đặt mộ ,cho dù có muốn thì ở thời hiện tại cũng khó đạt được .vậy họ bắt buộc phải chôn cất ,sao cho ổn định đã ,như vậy là họ không chủ động được ngày giờ năm tháng tốt ,và đát tốt .gọi là hung táng .sau thường ba năm ,thời gian đủ để gia đình ổn định .và có thời gian tìm kiếm chỗ đất đẹp ,và ngày giờ đẹp hướng đẹp để chuyển mộ sang lên gọi là cát táng . còn giai thích vì sao ,có nhưng ngôi mộ ,chúng tôi lại khuyên không nên bốc .cải táng .vì khi nhìn quẻ chúng tôi nhìn thấy ,tương lại ngôi mộ đó phát ,và yên ổn ,nếu mộ phát mà gia chủ không biết bốc nên thì lợi không táy mà họa đi kèm .chính vì vậy nhiều người có mộ đẻ lậu ,vì thấy mọi người bốc ,mình cũng bốc, cho bằng chúng bằng bạn ,sợ linh hồn khổ sở ,tủi thân .nhưng vô tình họ đã phạm sai lầm lớn khi bốc phải ngôi mộ kết phát ,và thế đát đẹp

Nguồn : Thầy Sơn vũ- Kinh dịch hội : https://www.facebook.com/groups/kinhdich/permalink/2347578291925691/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *