Phong thủy bàn học để làm việc hiệu quả nhất

Sao văn xương đại biểu thông minh hiếu học, tư duy nhanh nhẹn chi tinh. Văn xương vị trí tức là sao văn xương bay đến nhập trạch phương vị, cư gia phong thủy bên trên mỗi gia đình đều có một sao văn xương được văn xương vị trí , chỉ cần là thư phòng hoặc bàn đọc sách thiết lập như văn xương vị trí , thì đối với đọc sách khảo thí , sáng tác, chuẩn bị đồng đều sẽ có ích lợi.
Như vậy, nên như thế nào tìm nhà mình văn xương vị trí đây? Phía dưới lấy nhập hộ cửa làm chủ tìm đến tìm ngài nhà văn xương vị trí a.
Cửa nhà chính đông văn xương vị trí tại hướng đông bắc
Cửa nhà chính nam văn xương vị trí tại hướng tây nam
Cửa nhà chính tây văn xương vị trí tại đông nam phương hướng
Cửa nhà chính bắc văn xương vị trí tại phương hướng tây bắc
Cửa nhà đông nam văn xương vị trí tại hướng chính tây;
Cửa nhà đông bắc văn xương vị trí tại phương hướng chính đông;
Cửa nhà tây nam văn xương vị trí tại hướng chánh nam;
Cửa nhà tây bắc văn xương vị trí tại hướng chánh bắc.
Bàn đọc sách tốt nhất bày ra vị trí văn xương tại thư phòng , dạng này trợ giúp vượng việc học cùng sự nghiệp. Nhưng phải chú ý , vị trí văn xương sợ nhất không khí dơ bẩn , thường thường sẽ ảnh hưởng tư duy năng lực cùng năng lực phán đoán của học sinh , cho nên tại ở nhà vị trí văn xương có phòng vệ sinh kém cõi nhất, cũng không nên bày ra các loại vật lộn xộn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *