Sông hình Rồng ở Việt Nam

Kinh dịch

chúng ta từng thấy mây hình rồng bên trung quốc. rồi các thứ nữa. Nhưng các bạn đã thấy sông hình rồng ở việt nam chưa

Hãy xem các bức ảnh bên dưới nhé,

CUối tuần an lành.

Kinh dịch

kinh dịch

Kinh dịch

AI biết chỗ này rồi giơ tay nào, hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *