Xem kinh dịch cần những gì.

xem quẻ không cần giờ ngày tháng năm sinh , không cần nơi ăn chốn ở, không cần biết cha mẹ anh em là ai….
mà duy nhất…
***chỉ cần giờ phút ngày tháng động tâm
***hoặc tâm niệm bốc quẻ.

1.thế nào là Động Tâm?
rất nhiều người không hiểu động tâm đâu…
lại bảo giờ hỏi là động tâm…
có người lại bảo để sáng mai em động tâm …
người bảo để lúc nào em động tâm thì thầy xem cho em…
như thế không phải là động tâm .
tâm nó như như hư huyễn …vô hình vô tướng …sao mình hẹn hò nhắn nhủ nó được ,
mà bảo là sang mai… hay lúc nào …
sai.
nó bất thần xuất hiện , bất chợt dấy khởi , nó đến tự nhiên , nó xuất hiện lành ác tự nhiên … chứ mình không bảo nó động được đâu.
vậy quẻ linh ứng khi xem qua thời gian động tâm là những người xuất hiện trạng thái đó chính xác , đúng .
còn lại không ứng là do động tâm của các vị toàn khởi ý bảo nó động . nên quẻ không ứng .
đoạn này các vị hết sức chú ý .

2.giờ bàn về Tâm Niệm bốc quẻ . thế nào là Tâm Niệm?
là do loạn tâm …không biết động là như nào …hoặc rất phức tạp trong việc động tâm …nên dùng tâm niệm bốc quẻ .
tâm niệm gần như định niệm trong tâm 1 việc cần xem …
hãy để tâm mình vào việc đó ,
định tâm về việc đó …
đặt câu hỏi cho việc đó .
có nên làm không…có nên đi không…có nên bán không…
có nên……………………..hay không nên ………
sau khoảng thời gian1…3 phút thì bốc quẻ ….
bao gồm rất nhiều cách bốc quẻ …
như đũa , tăm , lá cây , sỏi , hạt gạo , hạt thóc …lấy số tự nhiên…seri tiền ….vv………….vv. kèm giờ ngày năm tháng hiện tại ngay thời khắc đó và câu hỏi .
+++ví dụ . tâm niệm 1…3 phút bốc được 9 hạt gạo vào lúc 20h 10 phút ngày 23/9/2021.hỏi quẻ có nên chung nhau kinh doanh hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *